Page 83 - Ambulante handel
P. 83

 ADRESSEN, ADRESSEN, ADRESSEN, ADRESSEN, INTERNETADRESSEN
HIER MOET JE ZIJN VOOR MEER INFO
WE HEBBEN ONS BEST GEDAAN OM JE IN DEZE WERK WIJZER IN DE AMBULANTE HANDEL UITGEBREID TE INFORMEREN OVER ARBOZAKEN, OPLEIDINGEN, SCHOLING, ARBEIDSVOORWAARDEN EN MEER. MOCHT JE DESONDANKS TOCH NOG VRAGEN HEBBEN OF DE BEHOEFTE VOELEN AAN MEER INFORMATIE, DAN ZIJN DIT DE ADRESSEN WAAR JE TERECHT KUNT.
www.cvah.nl
de brancheorganisatie CVAH (de werkgevers)
www.fhkn.nl
promotor van ‘een leven lang leren’
www.fnv.nl/handel
vakbond
www.cnvvakmensen.nl
vakbond
www.avv.nu
vakbond
www.opleidingenberoep.nl
voor scholing en trainingen
www.duo.nl
voor informatie over studiefi- nanciering
www.s-bb.nl
kenniscentrum beroepsonder- wijs bedrijfsleven
www.pensioenfondsdetailhan- del.nl
voor alle informatie over je pensioen, bijvoorbeeld eerder stoppen of juist langer door- gaan met werken
www.arboportaal.nl
voor meer wettelijke arboregels en meer
www.zelfinspectie.nl
voor inzicht in wat goed functioneert, en waar het beter moet. Inclusief tips en aanwijzingen om de veiligheid van de werknemers nog beter te waarborgen.


   81   82   83   84   85