Page 8 - Ambulante handel
P. 8

 WELKOM
OVER DE AMBULANTE HANDEL
ONDER DE SECTOR AMBULANTE HANDEL VALT EEN BREED SCALA AAN ONDERNEMERS EN WERKNEMERS. ZIJ ZIJN ACTIEF OP WARENMARKTEN, STANDPLAATSEN, EVENEMENTEN EN/OF ALS VENTER.
 KENMERKEN ARBEIDSMARKT AMBULANTE HANDEL
De ambulante handel telt naast de ruim 11.000 ondernemers (en meewerkende part- ners) circa 8.000 banen, oftewel werknemers in loondienst. Deze werknemers zijn in de helft van de gevallen jonger dan 30 jaar en werken veelal maar één of twee dagen in de week in de ambulante handel. Voor de andere helft is het meer dan een bijbaan. Circa
60 procent van de medewerkers heeft een contract voor onbepaalde tijd. Van de bijna 8.000 werknemers werkt overigens circa 80 procent bij een food-ondernemer.
Ondernemers in de ambulante handel zijn in 60 procent van de gevallen mannen. Bij de werknemers ligt dit precies andersom (60 procent is vrouw). Met name in de branches kleding en textiel en bloemen en planten zijn er veel vrouwelijke werknemers.
EIGEN MATERIEEL
De ondernemers op de warenmarkt maken voornamelijk gebruik van verkoopwagens of kramen. Over het algemeen betreft het (stan- daard)huurkramen of eigen verkoopwagens (in alle soorten en maten). Daarnaast zijn
er allerlei variaties bij de inrichting van de standplaats zoals tenten, tafels en parasols. Vaak verbindt de marktorganisator voorwaar- den aan het gebruik van materieel (vereisten op het gebied van beschikbare ruimte en veiligheid maar mogelijk ook op het gebied van uiterlijk).
ORGANISATOR
Bij warenmarkten en evenementen is er sprake van een organisator. De organisator kan een gemeente zijn (voornamelijk bij warenmarkten) of een private organisator (voornamelijk bij evenementen). Bij gemeenten is er vrijwel altijd sprake van
 


   6   7   8   9   10