Page 79 - Ambulante handel
P. 79

 DÉ ONDERNEMERSORGANISATIE VOOR AMBULANTE ONDERNEMERS
ALTIJD AAN DE SLAG!
DE CENTRALE VERENIGING VOOR DE AMBULANTE HANDEL (CVAH) IS DÉ ONDERNEMERSORGANISATIE VOOR MARKTONDERNEMERS IN NEDERLAND. DE CVAH ZET ZICH IN VOOR DE TOEKOMST VAN DE AMBULANTE HANDEL ALS COLLECTIEF IN HET ALGEMEEN EN HET ZAKELIJK WELZIJN VAN DE AANGESLOTEN INDIVIDUELE MARKTON- DERNEMERS IN HET BIJZONDER.
Word lid van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH). Als je lid bent
van onze vereniging, behartigt de CVAH
jouw belangen. De jaarlijkse kosten voor het lidmaatschap zijn bovendien al snel terugver- diend met het financieel voordeel dat met het lidmaatschap komt.
COLLECTIEF BELANG
SAMEN STAAN WE STERKER.
Met jouw lidmaatschap steun je de CVAH
en daarmee het welzijn van de ambulante handel. De CVAH behartigt de belangen van marktondernemers en werkt daarbij samen met de Kamer van Koophandel, werkgevers- en werknemersorganisaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
De CVAH zit regelmatig met kennis van zaken bij gemeenten aan tafel voor bijvoorbeeld marktverplaatsingen, herindeling van de markt, branchering en marktregelgeving. Veel gemeenten zien de CVAH als een onafhankelijke gesprekspartner bij dergelijke onderwerpen. Zo worden de lokale onderne- mers maximaal ondersteund bij hun markt.
PERSOONLIJK BELANG
TRAINING EN ADVIES
• Trainingen en workshops.
• Maandelijks vakblad De Koopman. • Promotionele activiteiten.
• CVAH-helpdesk over onder andere
arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandig- heden en veiligheid op de markt.
JURIDISCH LOKET
Als lid van de CVAH kun je in aanmerking komen voor juridisch advies en/of juridische bijstand door ons juridisch loket en/of de huisadvocaat van de vereniging.
KORTINGEN EN VERZEKERINGEN
• Een uitgebalanceerd verzekeringspakket tegen uitstekende voorwaarden en scher- pe collectieve premies.
• Voordeel en gemak met de CVAH brand- stofpas.
 De CVAH-helpdesk is op werkdagen telefonisch bereikbaar op 036 540 9945,
per e-mail op cvah@cvah.nl en het contactformulier op www.cvah.nl.
 


   77   78   79   80   81