Page 73 - Ambulante handel
P. 73

 NOOIT TE JONG VOOR PENSIOEN
GENIET, NU ÉN LATER
LEKKER LEVEN, LEKKER WERKEN, LEKKER PENSIOEN. EN IN ALLE GEVALLEN LEKKER GENIETEN. HET IS DAAROM GOED ZO AF EN TOE – OOK AL BEN JE MISSCHIEN NOG JONG – STIL TE STAAN BIJ DE VRAAG HOE JOUW PENSIOEN STRAKS GEREGELD IS. KAN JIJ NA JE PENSIONERING NOG STEEDS LEKKER GENIETEN?
Pensioen is niets anders dan inkomen voor later, wanneer je niet meer werkt. Dan krijg je net als ieder ander in Nederland een AOW-uitkering van de overheid. Daar bovenop bouw je gedurende je werkzame leven een extra pensioenuitkering op. De premie hiervoor betaal je deels zelf. Maar je werkgever betaalt ook mee.
Je pensioenpremie is zó berekend, dat je bij voldoende jaren opbouw bij je pensionering een maandelijks bedrag krijgt dat overeen- komt met het gemiddelde loon dat je in die jaren hebt verdiend. Dit geldt ook voor mensen die in deeltijd werken. Omdat zij minder werken, betalen ze minder premie, bouwen ze minder pensioen op en krijgen ze een uitke- ring die gebaseerd is op wat zij gemiddeld in die jaren in deeltijd hebben verdiend.
In principe ligt de pensioenleeftijd voor ieder- een die geboren is na 1960 op 67 jaar. Want vanaf die leeftijd krijg je AOW, hoewel deze leeftijdsgrens de komende jaren verder zal worden verhoogd. Dit heeft de overheid enkele jaren geleden bepaald. Maar als je wilt, kun je ook eerder met pensioen. Je begrijpt dat jouw ‘pensioenpot’ dan wel over een langere tijd moet worden verdeeld, en dat de uitkering per maand daardoor lager zal zijn.
BEDRIJFSPENSIOENFONDS DETAILHANDEL
De detailhandel heeft een collectieve pensi- oenregeling. Het is een verplichting van een werkgever om alle werknemers met een leeftijd tussen de 20 en 67 jaar aan te melden bij van het Bedrijfstakpensioenfonds Detail- handel (BPFD). De pensioenregeling wordt uitgevoerd door TKP Pensioen.
Werknemers in de ambulante handel die val- len onder een van de cao’s voor de vis-, aard- appelen, groente en fruit- of de bloemen- en plantendetailhandel zijn verplicht verzekerd voor hun pensioen bij het Bedrijfspensioen- fonds Detailhandel. De voorwaarden waaron- der dit gebeurt zijn vastgelegd in de statuten en het pensioenreglement van het fonds. Maximaal mag 4,275 procent pensioenpre- mie ingehouden worden op het loon van de werknemer die pensioen opbouwt. Van de totale verplichte pensioenpremie over het loon waarover premie wordt geheven, betaalt de werkgever minimaal 11,925 procent
(zie voor meer informatie www.pensioendetail- handel.nl).
De pensioenwereld is echter in beweging en over de betaalbaarheid van de pensi-
    71   72   73   74   75