Page 67 - Ambulante handel
P. 67

 ARBEIDSVOORWAARDEN ZIJN MEER DAN ALLEEN LOONAFSPRAKEN
AFSTEMMEN WERK EN PRIVÉ
HET IS BELANGRIJK DAT JE WERK EN PRIVÉ GOED OP ELKAAR KUNT AFSTEMMEN. AL IS HET ALLEEN MAAR OM HET PLEZIER IN JE WERK TE BEHOUDEN. DE CAO’S DIE GELDEN VOOR DE AMBULANTE HANDEL BIEDEN HANDVATTEN OM DIT TE KUNNEN DOEN.
Volgens de cao’s geldt voor de ambulante handel in geval van een fulltime aanstelling een gemiddelde werkweek van 36 uur, verdeeld over vijf dagen per week, berekend over twaalf kalendermaanden. Dit is het gemiddelde dat ook in veel andere sectoren geldt.
Hoewel de werkgevers beloven om zo veel mogelijk te voorkomen dat medewerkers moeten overwerken, kunnen ze dit wel eisen. De medewerker is dan verplicht om over te werken. In dat geval heeft de medewerker recht op een overwerktoeslag. Kijk in je cao hoe hoog de toeslagen zijn.
De drie cao’s gelden voor de volledige vis-, aardappelen, groente en fruit- en bloemen- en plantendetailhandel. Maar omdat het wer- ken op de markt aantoonbaar verschilt van werken in een winkel, zijn voor de ambulante handel aanvullende afspraken gemaakt over reiskosten en reisuren. Kijk voor de details
in de cao.
BUITENGEWOON VERLOF
Ook wat betreft verlofregelingen zijn de
cao’s duidelijk. Er staat precies in hoeveel vakantiedagen de werknemers krijgen, wat ze moeten doen om verlof op te nemen en welke regels gelden in geval van bijvoorbeeld ziekte tijdens vakantie.
Ook de regels rond buitengewoon verlof staan in de cao vermeld. Bijvoorbeeld in geval van je eigen trouwen, verhuizing, het overlij- den van je partner of kind en het overlijden van een van je ouders, schoonouders, broers, zusters of aangetrouwde kinderen. Kijk ook hier wat de precieze afspraken zijn in de voor jou geldende cao.
Zo zijn er meer verlofafspra- ken in de cao opgenomen. Wil je weten welke? Surf dan naar de website van de CVAH,
www.cvah.nl, want daar vind je de betreffen- de cao’s.
  

   65   66   67   68   69