Page 58 - Ambulante handel
P. 58

  ONDERNEMENDE MENSEN/DUURZAME INZETBAARHEID 4
GEZOND DE EINDSTREEP HALEN
JE BENT ZO OUD ALS JE JE VOELT, WORDT WEL EENS GEZEGD. EN HET IS WAAR. VITALITEIT IS GEEN KWESTIE VAN LEEFTIJD. EN NU WE HET ER TOCH OVER HEBBEN: HET IS OOK NIET HEEL MOEILIJK OM OUDERE MEDE- WERKERS TOT AAN HUN PENSIONERING GEZOND, BETROKKEN EN MET PLEZIER AAN HET WERK TE HOUDEN.
Ondernemers voeren jaarlijks een individueel gesprek met hun medewerkers over hun functioneren, ontwikkeling en de behoefte aan bij- of omscholing. Hierin maken ze concrete afspraken over hoe de medewerker zich verder gaat bekwamen in het vak en/
of voor de arbeidsmarkt. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
Zo zijn er meer afspraken mogelijk die gericht zijn op duurzame inzetbaarheid. Be- hoefte aan suggesties? Andere goede ideeën om gezond de eindstreep te halen? Kijk dan eens in een cao. Wist je bijvoorbeeld dat de cao’s voor de ambulante handel ook voorzien in speciale regelingen voor oudere werkne- mers? Onder meer dat iemand van 60 jaar of ouder het recht heeft op extra verlofdagen.
Of ga eens gluren bij de buren. Dat kan heel leerzaam zijn, vindt ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Soms is een frisse blik nodig om te overzien wat er gezonder en veiliger kan binnen het bedrijf. Daarom organiseert het ministerie uitwis- selingsprogramma’s waarbij werkgevers en werknemers uit verschillende bedrijven bij elkaar een kijkje in de keuken nemen.
ELKE DAG BETER
Leerzaam, dit soort uitwisselingsprogram- ma’s, zo leert bijvoorbeeld de ervaring bij Koekjesbakkerij Veldt in Veenendaal. Veldt is enige tijd geleden verkozen tot het “Vitaalste bedrijf van Nederland”. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overhan- digde de bijbehorende ElkeDagBeter Award persoonlijk aan Veldt-directeur Kees Pater. De ondernemer won eerder al de titel “Slimste bedrijf” voor het project “Regie
in eigen hand” dat draait om de eigen ver- antwoordelijkheid van medewerkers. Pater vond toen dat het roer om moest, en meende een goede toekomst te zien voor gelukkige medewerkers. Door ze meer verantwoorde- lijkheid te geven, meende hij dat ze ook meer werkplezier zouden beleven. Dat bleek een goede aanname, want zijn plan slaagde.
En nu blijkt Veldt dus ook voorloper op
het vlak van duurzame inzetbaarheid. Dit betekent dat het bedrijf extra veel aandacht besteedt aan gezonder leven. Bijvoorbeeld door twee keer per week met elkaar te gaan hardlopen – overigens alleen voor wie wil, want niets is verplicht. Maar ook door elke maand een ander gezond thema met elkaar   56   57   58   59   60