Page 56 - Ambulante handel
P. 56

 ONDERNEMENDE MENSEN/DUURZAME INZETBAARHEID 2
GELUKKIGE ONDERNEMERS EN MEDEWERKERS
WERKPLEZIER IS HÉT SLEUTELWOORD ALS HET GAAT OM DUURZAME INZETBAARHEID VAN IEDEREEN DIE OP DE MARKT WERKT. WIE GELUKKIG IS – ÓÓK IN ZIJN BAAN – GAAT MET MEER PLEZIER NAAR HET WERK. MAAR HOE DOE JE DAT, WERKPLEZIER CREËREN? HIER VIND JE TIPS VOOR GELUKKIGE ONDERNEMERS MEDEWERKERS.
Weet wat je talenten zijn. Zorg dat je op de juiste plek zit of komt te zitten binnen jouw bedrijf. Zorg dat je vitaal en gezond bent en blijft. En vergroot je betrokkenheid door actief mee te praten en te denken en daarmee daadwerkelijk meer zeggenschap te hebben over het reilen en zeilen binnen jouw organi- satie. Het zijn vier praktische tips die maken dat je als werknemer lekkerder in je vel komt te zitten. Ze zijn toepasbaar in elk bedrijf. Dus ook in de ambulante handel. En ze zijn ook te gebruiken door ondernemers.
Hier komen ze:
• Biedindiennodigaaneennieuwetaak
op je te nemen, bijvoorbeeld omdat je vindt dat sommige zaken anders of beter kunnen.
• Doewaarjegoedinbentenvraagindien gewenst ruimte om je verder te kunnen ontwikkelen.
• Vraagomafwisselinginjouwwerkzaam- heden, óók om betrokken te blijven bij andere onderdelen van het werk.
• Werksamenmetanderen:tweeweten meer dan één en je kunt elkaar scherp en gedreven houden.
Vind je het moeilijk om aan te geven wat je graag zou willen? Dat is voorstelbaar. Toch
is het raadzaam het op zijn minst eens te proberen. Want echt heel moeilijk hoeft het niet te zijn. Begin bijvoorbeeld eerst eens met een vertrouwelijk gesprek met een collega. Misschien kan hij of zij je wel goede tips ge- ven. Of klop aan bij de belangenorganisaties. Die beschikken over ervaren krachten die
je goede tips kunnen geven of je misschien zelfs wel willen begeleiden.
Je weet: nee heb je, ja kun je krijgen. Maar dan moet je er wel om vragen. Want je weet ook: vragen staat vrij.
 
   54   55   56   57   58