Page 55 - Ambulante handel
P. 55

procent. Een vaste baan tot je pensioen is niet meer van deze tijd. Baanzekerheid bestaat niet meer. Maar je kunt wel zorgen voor werkzekerheid.
WAT DOET DE CVAH?
De CVAH brengt voor de ambulante handel in kaart hoe duurzaam inzetbaar – hoe ondernemend – mensen nu al zijn. Om vervolgens een plan te maken waarmee de CVAH ondernemers en medewerkers verder op weg helpt.
Een groot aantal ambulante ondernemers
en medewerkers zijn al persoonlijk gebeld. Allerlei mensen uit allerlei branches. Food en non-food, fulltimers, parttimers, zaterdag- hulpen, jong en oud. Hen is gevraagd naar
hun ervaringen. Wat is belangrijk voor je in je werk? Hoe hou je jezelf fit? Is duurzame inzetbaarheid bij jullie een onderwerp? Krijg je voldoende kansen om jezelf te ontwikke- len, om te groeien in je vak? Krijg je genoeg verantwoordelijkheid? Mag je bijvoorbeeld meebeslissen als er een nieuwe verkoopwa- gen wordt gekocht?
HOE WAREN DE REACTIES?
De mensen snapten heel goed waar het over gaat. En zien het belang. Ook de werkgevers zien dat gezonde, tevreden werknemers
met voldoende eigen verantwoordelijkheid veel beter presteren. Die werknemers lopen echt een tandje harder. Dat blijkt ook uit alle onderzoeken. Ook voor werkgevers is het dus absoluut een win-winsituatie.’
 

   53   54   55   56   57