Page 54 - Ambulante handel
P. 54

 ONDERNEMENDE MENSEN/DUURZAME INZETBAARHEID 1
SPEERPUNT IN DE AMBULANTE HANDEL
DE CVAH HEEFT DUURZAME INZETBAARHEID BENOEMD TOT ÉÉN VAN DE SPEERPUNTEN IN DE AMBULANTE HANDEL. DE BRANCHEVERENIGING IS ZICH ERVAN BEWUST DAT MENSEN KUNNEN AFHAKEN BIJ ALLEEN AL HET HOREN VAN DE TERM DUURZAME INZETBAARHEID, EN SPREEKT DAAROM LIEVER OVER ONDERNEMENDE MENSEN.
Duurzame inzetbaarheid gaat jullie allemaal aan, schrijft de CVAH op haar website. Het
is belangrijk voor iedereen die werkt. En al helemaal in de ambulante handel, waar het werk relatief zwaar is. Dus is het óók belang- rijk voor de ondernemers, of ze nu personeel in dienst hebben of niet. Ook zij doen er goed aan om er voor te zorgen dat ze zo lang mo- gelijk fit blijven, goed in hun vel zitten en hun werk iedere dag met plezier kunnen doen. Een andere term voor duurzame inzet- baarheid is ondernemende mensen. Want
dat is waarover we praten: mensen die het vermogen hebben om werk te houden én nieuw werk te krijgen. En dat is vandaag de dag helemaal niet vanzelfsprekend.
WAT WORDT BEDOELD?
Ondernemende mensen zijn ondernemers en medewerkers die hun werk zo hebben ingericht dat ze er met plezier naartoe gaan. Mensen die goed samenwerken met leuke collega’s, zonder dat ze rugpijn, hoofdpijn of andere klachten krijgen. Mensen die mee- gaan met ontwikkelingen. Die snappen hoe hun werk in elkaar zit en die invloed hebben op wat er op het werk speelt en op hoe ze hun werk indelen. We spreken ook wel van de
drie V’s: vitaliteit, vakmanschap en verander- vermogen. Als je die alle drie in huis hebt, ben je een ondernemend mens.
Een ideaal, maar ook heel realistisch plaatje. Want als je lang moet doorwerken in een pittig beroep, moet je zorgen dat je goed, gezond en tevreden bent én blijft. Het is de taak van werkgevers om hun medewerkers daarvoor de ruimte en mogelijkheden te bieden. En het is de taak van medewerkers om daarin goed voor zichzelf te zorgen.
WAT IS VERANDERD?
Ten opzichte van vroeger zijn er drie be- langrijke nieuwe ontwikkelingen. Allereerst de verhoogde AOW-leeftijd. Je moet langer doorwerken, dus langer fit blijven. Ten tweede is er de digitalisering en robotisering. Mensen op de markt denken vaak dat die wel aan hen voorbij gaan. Maar dat is niet waar. Ook op de markt werk je nu met kassa’s en pin. En die ontwikkelingen zetten door. Wil
je kunnen blijven meedoen, dan vereist dat nieuwe vaardigheden. En dan is er nog de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Tien
jaar geleden had nog tachtig procent van de werknemers een vaste baan, nu is dat zestig

   52   53   54   55   56