Page 53 - Ambulante handel
P. 53

 ELKE DAG MET PLEZIER AAN HET WERK
FIT EN VITAAL
HOE HOU JE DE MENSEN FIT EN VITAAL? HEEL SIMPEL. DOOR ER VOOR TE ZORGEN DAT ZE ELKE DAG MET PLEZIER AAN HET WERK GAAN.
 Wist je dat ook jongere werknemers moeite hebben om fit naar het werk te komen? Onderzoek wijst dit uit. Gemiddeld een kwart van de werkenden geeft aan niet genoeg energie te hebben om elke dag weer fris en fruitig aan de slag te gaan. Opvallend is dat de helft van deze vermoeide werknemers jonger is dan 35 jaar. Een derde is zelfs onder de 30 jaar.
Het onderzoek werd uitgevoerd door Rand- stad en richtte zich met name op het thema gezondheid en werk. Volgens ruim de helft van de ondervraagden heeft regelmatig sporten een positieve invloed op de prestaties op de werkvloer. Bovendien vindt 88 procent dat gezond en fit blijven iemands eigen ver- antwoordelijkheid is, en bijvoorbeeld niet van de werkgever. Het onderzoek wijst tevens uit dat voor maar liefst 92 procent van de onder- vraagden een goede balans tussen werk en privé nog belangrijker is dan sport.
FYSIEKE ÉN MENTALE FITHEID
Werkplezier is hét sleutelwoord als het gaat om ondernemende werknemers. De uitkom- sten van het onderzoek maken duidelijk dat investeren in gezond leven én in een goed evenwicht tussen werk en privé uiteindelijk
voordelen heeft voor zowel werkgevers als werknemers. Ongeacht hun leeftijd.
Bij ondernemende mensen draait het dus om zowel fysieke als mentale fitheid. Mensen die goed in hun vel zitten en af en toe met hun leidinggevende of een jobcoach open kunnen spreken over hun toekomst, werken prettiger en beter, zijn gelukkiger en verzuimen minder.
STEUNTJE IN DE RUG
Ondernemende werkgevers die op deze onderwerpen bewust beleid voeren, plukken hier de vruchten van. Om hun medewerkers niet alleen gelukkig te maken maar ook gelukkiger te houden, zouden werkgevers hen een steuntje in de rug kunnen geven bij het ontdekken waar ze goed in zijn. Werkgevers verdienen op hun beurt óók een steuntje in de rug. Dat krijgen ze van de bran- chevereniging CVAH. De CVAH ondersteunt ondernemende mensen. Meer hierover in het volgende hoofdstuk.
   51   52   53   54   55