Page 5 - Ambulante handel
P. 5

 COLOFON
Deze Werk Wijzer is een uitgave van het Branchebureau en Opleidingsfonds Ambu- lante Handel (BOAH) en wordt u aangeboden op initiatief van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) en FHKN. De uitgave verschijnt in een oplage van 8.000 stuks en wordt verspreid onder werkgevers en medewerkers in de ambulante handel.
Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt om jullie op hoofdlij- nen te informeren. Hierdoor vallen er soms nuances weg en kan je geen rechten hieraan ontlenen. Ook zullen er na verloop van tijd wijzigingen optreden waardoor bepaalde informatie niet meer volledig is. Als je suggesties hebt voor aanpassingen en verbeteringen dan horen wij dat graag. De CVAH-helpdesk is op werkdagen telefonisch bereikbaar op 036 540 9945, per e-mail
op cvah@cvah.nl en het contactformulier op www.cvah.nl/contact/
Realisatie: FHKN
Teksten: de Schrijfzaak
Eindredactie: Ria Vellekoop
Fotografie: Willem Hoogendoorn, Daphne Krijgsman, Doon van de Ven,
Jos van Leeuwen, Michel van Bergen Ontwerp, vormgeving en druk:
Vanden Broele Productions
Adres: BOAH, Postbus 170,
3890 AD Zeewolde
Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door het Sociaal Fonds Detailhandel in Aardap- pelen, Groenten en Fruit, het Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken en het Sociaal Fonds Vishandel.
            

   3   4   5   6   7