Page 45 - Ambulante handel
P. 45

LOOPBAANPADEN ZIJN ER NIET VOOR NIETS
IN DE AMBULANTE HANDEL KENNEN WE VERSCHILLENDE FUNCTIES MET BIJBEHORENDE EISEN AAN WAT DE MEDEWERKER MOET WETEN EN KUNNEN . DIT BETEKENT DAT ER OOK LOOPBAANPADEN ZIJN. ANDERS GEZEGD: WIE OP DE MARKT WERKT, KAN DOORGROEIEN EN HOGEROP KLIMMEN.
De instroomfunctie in de ambulante handel is aankomend verkoopassistent. Wie doorgroeit, wordt verkoopmedewerker, verkoopspecialist of leidinggevende. Bij elk functieniveau hoort een eigen salaris.
COMPETENTIES
De cao beschrijft ook gedetailleerd wat iemand op een bepaald functieniveau moet kunnen en welke werkzaamheden daar bij horen. Het voert echter te ver om hier te benoemen wat je voor alle verschillende functies moet weten en kunnen. Vraag je werkgever er naar en praat er over. Val je onder één van de cao’s die gelden voor de markt (de cao’s voor de visdetailhandel, de detailhandel voor aardappelen, groenten en fruit en de detailhandel in bloemen en plan-
ten), dan kan je dit ook nale- zen in de voor jou geldende cao. Die vind je op de website van de brancheorganisatie CVAH, www.cvah.nl.
HANDVAT
Als bekend is wat je moet weten en kunnen voor een bepaalde functie, dan kunnen
de werkgever en medewerker elkaar hier
ook daadwerkelijk aan houden. Vindt de werkgever dat een medewerker een bepaald onderdeel van het werk onvoldoende goed beheerst, dan kan hij bijvoorbeeld zeggen: ‘Je bent nog niet in staat om de klanten op de juiste manier te benaderen en adviseren, dus een volgende stap zit er nog even niet in’. Of deze bewering ook daadwerkelijk klopt kan natuurlijk een punt van discussie zijn, maar daarvoor zitten de beide partijen dan ook om tafel.
Andersom heeft ook de medewerker een duidelijk handvat. Wanneer die kan aantonen een bepaalde functie volledig te beheersen, dan is het niet meer dan logisch dat deze medewerker ook het loon krijgt dat daar
bij hoort. Hij of zij hoeft niet te wachten op
de bereidwilligheid van de werkgever. Het initiatief voor een dergelijk gesprek kan dus ook van de kant van de medewerker komen. Ook kan de medewerker om zo’n gesprek vragen wanneer hij of zij meent bovengemid- deld te hebben gepresteerd en daarom in aanmerking denkt te komen voor een extra salarisstap.
 

   43   44   45   46   47