Page 42 - Ambulante handel
P. 42

 VAKSPECIALIST WORD JE NIET ZOMAAR
DÉ BRANCHEOPLEIDINGEN VAN DE CVAH
ZOALS HIERVOOR AL GEZEGD BIEDEN DE BEROEPSOPLEIDINGEN GÉÉN OPLEIDINGEN DIE SPECIFIEK GERICHT ZIJN OP DE AMBULANTE HANDEL. DE BRANCHEORGANISATIE CVAH VERZORGT WÉL CURSUSSEN EN TRAININGEN DIE JOU OP DE MARKT VERDER HELPEN.
De CVAH vindt het belangrijk dat er nieuwe mensen instromen op de markt. Om de boel fris en sprankelend te houden, maar ook om vergrijzing tegen te gaan. De brancheorga- nisatie wil jongeren vroegtijdig interesseren om actief te worden in de ambulante handel, als werknemer of als ondernemer. De CVAH benadert daarom groepen jongeren direct door bijvoorbeeld gastlessen te geven op (V)MBO-scholen en bezoeken te brengen aan lokale markten. Ook is er lesmateriaal voorhanden voor scholen die meer aandacht willen besteden aan werken in de ambulante handel. Daarnaast organiseert de CVAH specifieke kennismakingsstages en leer- en inspiratiebijeenkomsten met wisselende thema’s.
VERKOPER AMBULANTE HANDEL
De CVAH biedt dé brancheopleiding voor marktmedewerkers: Verkoper Ambulante Handel. De opleiding bestaat uit drie modu- les: verkopen door klantcontact, verkopen door vakdeskundigheid, en verkopen door commercieel handelen De opleiding is bedoeld voor medewerkers om zich verder te ontwikkelen. Elke module wordt afgesloten met een certificaat.
ONDERNEMER
AMBULANTE HANDEL
Voor ondernemers heeft de CVAH de opleiding Ondernemer Ambulante Handel. Ook deze opleiding bestaat uit drie modules: het starten van je marktonderneming, het runnen van je marktonderneming, en het innoveren van je marktonderneming. De opleiding is bedoeld voor ondernemers die
 

   40   41   42   43   44