Page 41 - Ambulante handel
P. 41

 krijgt hiervoor een korte training. Is de praktijkbegeleider eenmaal ‘geslaagd’, dan is het bedrijf een leerbedrijf. Vervolgens is de tijd aangebroken om op zoek te gaan naar studenten. Óf, natuurlijk, om de eigen per- soneelsleden qua kennisniveau een treetje hoger te tillen.
STAGEMARKT.NL
Andersom zijn er natuurlijk ook talloze leerlingen die een baan zoeken in de branche en op zoek zijn naar een plek waar ze prak-
tijkervaring kunnen opdoen. Een leerbedrijf dus. Vraag en aanbod ontmoeten elkaar op de website www.stagemarkt. nl. Maar ook S-BB kan bij het
werven bemiddelen. De organisatie werkt regionaal en heeft contacten met de ROC’s en AOC’s in die regio’s. Overigens stromen stu- denten meestal in per september en februari.
 

   39   40   41   42   43