Page 40 - Ambulante handel
P. 40

 VAKSPECIALIST WORD JE NIET ZOMAAR
WORD OOK EEN LEERBEDRIJF!
BBL- EN BOL-ERS KUNNEN PRAKTISCHE WERKERVARING OPDOEN BIJ EEN ERKEND LEERBEDRIJF. DIVERSE ONDERNEMERS IN DE AMBULANTE HANDEL HEBBEN ZICH AANGEMELD ALS ZO’N LEERBEDRIJF. DAT LEVERT ALLEEN MAAR WINNAARS OP.
 Leerbedrijven zijn er niet alleen om BBL- ersofBOL-erseenmooiewerkplekaan
te bieden. Ze kunnen ook eigen personeel (verder) opleiden. Deze mogelijkheid brengt grote voordelen met zich mee. Zowel voor de werkgeveralsvoordiensmedewerkers.De werkgever werkt hiermee aan de vorming van deskundig personeel. De werknemer op zijn beurt verbreedt zijn blik, breidt zijn vaar- dighedenuitenontwikkeltzichtoteenware professional en vakman. Dit motiveert enorm en maakt dat het werk ook in de toekomst aantrekkelijk blijft.
VOORDELEN
Leerbedrijf worden is gunstig voor de ambu- lante handel én voor jezelf, stelt de CVAH dan ook terecht. De brancheorganisatie somt de volgende voordelen op:
• Je leidt zelf enthousiaste vakmensen op voor een toekomst binnen jouw bedrijf.
• Jekrijgtnieuwemensenvanbuitenóf bestaande medewerkers die door scholing verder kunnen groeien (denk ook aan die goeie vakantiekracht of zaterdaghulp die je eigenlijk niet kwijt wilt).
• JewordtondersteunddooreenMBO- school. De leerling werkt vier dagen in je
bedrijf en heeft één dag per week les. • Hetkostniets.Deopleidingtotpraktij-
kopleider (noodzakelijk om leerbedrijf te kunnen worden) is niet alleen heel interes- sant, maar ook helemaal gratis.
• Zobereidjejetijdigvooropgroeivan
je bedrijf, op vervanging van bestaande medewerkers óf – ook iets om over na te denken – op bedrijfsopvolging.
• Jekomtooknoginaanmerkingvooreen subsidie van maximaal € 2.700 per jaar.
REGISTREREN
Ondernemers in de branche die leerbedrijf willen worden, dienen zich allereerst te regis- teren bij de Samenwerkingsorganisatie Be-
roepsonderwijs Bedrijfsleven (S-BB, www.s-bb.nl). Binnen tien dagen na de registratie (maar doorgaans sneller) neemt iemand van S-BB
contact op voor een kennismakingsgesprek. Danwordtookgekekenwatdewerkzaam- heden zijn die het bedrijf een leerling kan bieden. Dat levert uiteindelijk een definitieve opleiding op.
In een leerbedrijf is de ondernemer of iemandandersmeteenleidinggevende functie de praktijkbegeleider. Deze persoon
 


   38   39   40   41   42