Page 39 - Ambulante handel
P. 39

 VAKSPECIALIST WORD JE NIET ZOMAAR
DE VERSCHILLEN TUSSEN BBL EN BOL
KIES JE VOOR EEN VOLLEDIGE MIDDELBARE BEROEPSOPLEIDING, DAN KAN JE KIEZEN VOOR EEN BBL- OF EEN BOL-OPLEIDING. WAAR STAAN DEZE AFKORTINGEN VOOR EN WAT IS HET VERSCHIL? WE LEGGEN HET JE HIER KORT UIT.
Wie een vak wil leren, moet een vakopleiding volgen. De meest vakgerichte beroepsop- leiding is het MBO, wat de afkorting is van middelbaar beroepsonderwijs. Het MBO biedt twee soorten opleidingen: een BBL- of een BOL-opleiding. Het is aan jou om de juiste keuze te maken. De uitkomst zal waarschijn- lijk afhankelijk zijn van jouw voorkeur: leer je liever wat meer theorie, of gaat je voorkeur juist uit naar leren in de praktijk?
BBL
BBL is de afkorting van beroepsbegeleiden- de leerweg en is de meest praktijkgerichte opleiding van de twee. Je werkt en leert tegelijkertijd. Bij BBL krijg je als student een dienstverband van minimaal 24 uur per week bij een bedrijf. Hiervoor krijg je een salaris. Daarnaast ga je nog één dag per week naar school.
BOL
BOL staat voor beroepsopleidende leerweg en is meer theoretisch. Als BOL-leerling ga je meestal vier of vijf dagen per week naar school, en is er geen verdere ruimte voor leren in de praktijk. Behalve tijdens de uitgebreide stage natuurlijk, die eveneens onderdeel uitmaakt van de opleiding.
SBB
Ben je geïnteresseerd in een stageplek of leerbaan in de ambulante handel? Kijk dan eens op de website van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfs- leven, www.s-bb.nl. Of surf gewoon direct naar www. stagemarkt.nl.
  STUDIEFINANCIERING?
Studenten die een BBL-opleiding volgen, ook in deeltijd, krijgen geen studiefinanciering en geen OV-jaarkaart. Zij hebben immers al een (betaalde) baan, namelijk bij een erkend leerbedrijf.
Wie een BOL-opleiding doet en 18 jaar of ouder is, heeft nog wél recht op studiefinanciering en een OV-jaarkaart. Sinds 1 januari 2017 hebben trouwens ook mbo-studenten jonger dan 18 jaar die een BOL-opleiding volgen recht op een OV-jaarkaart. Zie voor de voorwaarden en de bedragen de website van DUO, de overheidsor-
ganisatie die de studiebeurzen, aanvullende beurzen, leningen en OV-jaarkaarten verstrekt: www.duo.nl.
 
   37   38   39   40   41