Page 38 - Ambulante handel
P. 38

BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE AMBULANTE HANDEL
PRETTIG WERKEN WILLEN WE ALLEMAAL. PESTERIJEN, INTIMIDATIE EN ONGEWENSTE INTIMITEITEN PASSEN HIER NIET BIJ. EN ZOGENAAMDE ‘LEUKE GRAPJES’ OVER IEMANDS GELOOF, SEKSUELE GEAARDHEID, HUIDS- KLEUR OF NATIONALITEIT AL EVENMIN. DAAROM: VOORKOM ONGEWENST GEDRAG.
Ben jij op zoek naar meer productkennis? Of zou je graag een leidinggevende functie wil- len vervullen? Reiken je wensen misschien verder dan dit alles en is het zelfstandig ondernemerschap meer iets voor jou? Met eeneigenkraam?
Jezouhetmisschiennietzoéén-twee-drie verwachten, maar de kansen en mogelijkhe- den in de ambulante handel zijn gigantisch. Waar je jezelf zoal in kunt bekwamen, hangt een beetje af van de richting die je kiest. In de bloemen-enplantensectorkanjeopleidin- genvolgentotverkoper/binder.Indevissec- torkanjejezelfontwikkelentotfileerderof visbewerker,enindeaardappelen,groenten enfruitlonkenfunctiesalsversadviseurof versspecialist.
VMBO
VMBO-leerlingen kunnen de laatste twee jaar van hun opleiding kiezen uit drie on- derwijsprogramma’s die gericht zijn op de detailhandel:
• Handel&Verkoop
• Handel&Administratie • Mode&Commercie
MBO
MBO-leerlingen kunnen kiezen uit de volgen- de opleidingen:
• Aankomendverkoopmedewerker(niveau1) • Verkoper(niveau2)
• Verkoopspecialist(niveau3)
• Managerdetailhandel(niveau4)
• Ondernemerdetailhandel(niveau4)
HBO
Voor HBO-leerlingen is er onder meer de studierichting Small Business en Retail Management. Hiervoor heb je wel eerst een diploma nodig op MBO 3-niveau, zoals het diploma Verkoopspecialist Detailhandel.
Er bestaan echter geen specifieke VMBO-/ MBO-/HBO-opleidingen voor de ambulante handel. Wel zijn er specialisatiemogelijkhe- den.


   36   37   38   39   40