Page 31 - Ambulante handel
P. 31

 VEILIGHEIDSRISICO NR. 3
ONGEWENST GEDRAG
PRETTIG WERKEN WILLEN WE ALLEMAAL. PESTERIJEN, INTIMIDATIE EN ONGEWENSTE INTIMITEITEN PASSEN HIER NIET BIJ. EN ZOGENAAMDE ‘LEUKE GRAPJES’ OVER IEMANDS GELOOF, SEKSUELE GEAARDHEID, HUIDS- KLEUR OF NATIONALITEIT AL EVENMIN. DAAROM: VOORKOM ONGEWENST GEDRAG.
Iedereen heeft recht op een leuke en gezel- lige werksfeer. Dus ken je grenzen en stel je grenzen.
TIPS TEGEN ONGEWENST GEDRAG
• Spreekjecollega’saanophungedrag.Een opmerking als: ‘Zo gaan wij hier niet met elkaar om’ werkt vaak goed.
• Jekuntopkomenvooreencollegadieiets onaangenaams overkomt. Als je dat op het moment zelf moeilijk vindt, kun je hem of haar ook achteraf steunen. In woord en daad.
• Praaterovermeteencollegaofleidingge- vende die je vertrouwt.
• Gaeventueelnaarhetpreventiespreekuur van de arbodienst. Daar heb je recht op.
• Ookeenklantkandeboosdoenerzijn. Waarschuw in zo’n geval je baas of een collega.
• Houookjeeigengedragindegaten.Vraag je eens af hoe jouw gedrag op anderen overkomt.
    29   30   31   32   33