Page 30 - Ambulante handel
P. 30

 VEILIGHEIDSRISICO NR. 2
CRIMINALITEIT
CRIMINALITEIT GAAT OOK NIET AAN DE MARKT VOORBIJ. WEES DAAROM ALTIJD VOORBEREID, ZODAT JE GOED KUNT REAGEREN WANNEER HET ONVERHOOPT OOK JOU TREFT.
Stel een overvaller bedreigt je met een wa- pen en eist geld en/of artikelen. Wat te doen? Het is belangrijk dat je goed kunt reageren op bedreigende situaties tijdens je werk.
TIPS BIJ DIEFSTAL
• Zeg tegen een klant die duidelijk van plan is iets te stelen: ‘Zal ik dat alvast van u aanpakken?’.
• Signaleer je een diefstal, blijf dan kalm.
• Hetisveiligeromermetz’ntweeënopaf
te gaan.
• Spreek de verdachte aan. Misschien is er
sprake van een vergissing.
• Bij aanhouding zeg je letterlijk: ‘Ik houd u
aan wegens verdenking van diefstal.’
• Bel direct de politie en/of de marktmees-
ter.
• Laatdeverdachtenooitalleen.
• Geeftdeverdachtedegestolenspullen
niet af, laat dat dan over aan de politie.
• Blijfaltijdvriendelijk.Voorkomgeweld.
TIPS BIJ EEN OVERVAL
• Een overval? Hanteer dan de vuistregel RAAK:
• Rustigblijven.
• Accepteer de situatie en volg bevelen snel
en kalm op.
• Afgeven van het geld waar om gevraagd
wordt.
• Kijk goed en probeer een signalement op
te nemen voor de politie.
Ben je slachtoffer van een overval en
wil je hulp bij de verwerking? Bel dan Slachtofferhulp Nederland, 0900 – 0101. De deskundigen daar kunnen je goed helpen, ook bij het verkrijgen van een eventuele schadevergoeding.
 “Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem gerust contact
met ons op. De CVAH helpdesk is op werkdagen telefonisch bereikbaar via 036-5409945. Mailen kan natuurlijk ook: cvah@cvah.nl   28   29   30   31   32