Page 27 - Ambulante handel
P. 27

 WEES WIJS MET LASTIGE KLANTEN
VEILIG OP DE MARKT
HET IS AL LANGE TIJD EEN SPEERPUNT VAN DE CENTRALE VERENIGING VOOR DE AMBULANTE HANDEL (CVAH): VEILIGHEID VOOR ONDERNEMERS, MEDEWERKERS EN BEZOEKERS OP DE MARKT. ONLANGS HEEFT DE AL JAREN LOPENDE CAMPAGNE ‘VEILIG OP DE MARKT’ EEN VERVOLG GEKREGEN MET EEN SPECIALE HELPDESK. DAAR KUNNEN ONDERNEMERS EN MEDEWERKERS TERECHT MET AL HUN VRAGEN OVER VEILIG WERKEN.
Onderwerpen die in de CVAH-campagne aan bod komen zijn onder meer:
• Hoe voorkom je criminaliteit op de markt,
aan je kraam of verkoopwagen?
• Hoe ga je om met vervelend gedrag van
‘klanten’?
• Wat kun je doen om een overval te voor-
komen?
• Wat is cybercriminaliteit en hoe kun je het
voorkomen?
• Wat is ondermijnende criminaliteit en wat
doen we eraan?
Tijdens de eerdere landelijke bijeenkom- sten ‘Veilig op de markt’ werd uitgebreid
geadviseerd over veiligheid op de markt.
Ook konden ondernemers dankzij subsidie voordelig apparatuur kopen om hun kraam, verkoopwagen, auto, kantoor, magazijn, werkruimte, opslagruimte of woonhuis te beveiligen tegen inbraak en diefstal.
De speciale helpdesk ‘Veilig op de markt’ helpt ondernemers en hun medewerkers met gericht advies en actieve ondersteuning om hun omgeving veiliger te maken. Voor zichzelf, hun collega’s én natuurlijk de consu- ment. De helpdesk beantwoordt ook vragen en bundelt deze zo nodig om te komen tot collectieve oplossingen.
 
   25   26   27   28   29