Page 18 - Ambulante handel
P. 18

 ARBORISICO NR. 5
(VEEL) TE LANG WERKEN
WERKEN OP DE MARKT IS LEUK. LANGE DAGEN MAKEN IS DAN OOK NIET ERG, OOK OMDAT HET SOMS ONVER- MIJDELIJK IS. MAAR ER ZIJN GRENZEN.
In de Arbeidstijdenwet zijn bepalingen opge- nomen ter bescherming van jouw gezondheid en vrije tijd. Val je onder een cao, dan heb
je mogelijk extra rechten als het gaat om werktijden.
Let wel: de ambulante handel kent geen overkoepelende cao. Er zijn drie branches binnen de sector die een afzonderlijke cao hebben: bloemen- en plantendetailhandel, visdetailhandel en detailhandel in groente en fruit. Deze cao’s gelden voor alle werk- nemers die in deze branches werkzaam zijn. Werk jij in één van deze branches, surf
dan naar de website van de CVAH en lees wat er over jouw werktijden in de cao staat: www.cvah.nl/cao.
DE BELANGRIJKSTE REGELS UIT DE ARBEIDSTIJDENWET
• Je werktijd mag maximaal 12 uur per dag en 60 uur per week bedragen.
• Over een periode van 4 weken mag je gemiddeld maximaal 55 uur per week werken en over een periode van 16 weken gemiddeld maximaal 48 uur per week.
• Werk je meer dan 5,5 uur op een dag, dan heb je recht op een pauze tussendoor van
minimaal een half uur. Werk je langer
dan 10 uur, dan heb je recht op een pauze tussendoor van minimaal 45 minuten. Al deze pauzes mogen opgeknipt worden in blokjes van minimaal twee of drie kwartier.
• Werkenopzondagisvrijwillig,maarals je werkgever echt geen ander heeft, kan hij je wel verplichten. Je hebt in ieder geval recht op tenminste 4 zondagen per kwartaal vrij.
• Voor jongeren onder 18 jaar gelden andere regels voor werktijden. Kijk voor meer in-
formatie op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen- heid: www.minszw.nl
TIPS OVER WERKTIJDEN
• Overleg ook met je werkgever om te zorgen dat je bijtijds weet wanneer je in de komende weken moet werken.
• Probeer tussendoor regelmatig te pauzeren en maak dan zo mogelijk even een wandelingetje.
• Probeer structureel overwerk te beperken en vraag om compensatie.
• Overleg met je werkgever als je problemen hebt met je werktijden.
  

   16   17   18   19   20