Page 17 - Ambulante handel
P. 17

 ARBORISICO NR. 4
TE VEEL WERKDRUK
WERKEN OP DE VERKOOPPLEK KAN HECTISCH ZIJN. EEN RIJ, ONGEDULDIGE KLANTEN, VOORRAAD DIE BIJGE- VULD MOET WORDEN ... DAN IS ER GEEN TIJD VOOR ONTSPANNING, SCHIET JE PAUZE ER BIJ IN EN WERK JE OVER OM ZAKEN OP TE PAKKEN DIE EERDER ZIJN BLIJVEN LIGGEN.
Te veel werkdruk veroorzaakt psychische belasting. Dat uit zich in vermoeidheid, uitputting of stress. Maar je kunt te hoge en lange werkdruk ook voorkomen.
   TIPS OM WERKDRUK TE VOORKOMEN
• Aarzelnietomhulptevragen.Ookje collega’s en je werkgever hebben er baat bijdatjeprettigwerkt.
• Bespreek samen werkproblemen. Be- spreekhoejeleukenminderleukwerk eerlijk kunt verdelen.
• Planjeeigenwerkzogoedmogelijk.Doe de meest noodzakelijke dingen eerst.
• Neemvoldoendepauzesenmaakdanzo mogelijk even een wandelingetje.
• Beperkstructureeloverwerkenvraagzo nodig om compensatie.
• Zorgvoorvoldoende(enactieve)ontspan- ning naast je werk.
• Bespreekeventueleprivéproblemenmet je baas en hoe jullie daarmee rekening kunnen houden tijdens het werk.
         


   15   16   17   18   19