Page 15 - Ambulante handel
P. 15

 ARBORISICO NR. 2
EEN VERKEERDE WERKHOUDING
LANG STAAN IS EEN ZWARE BELASTING VOOR JE VOETEN, JE BENEN EN JE RUG. MAAR OOK ZITTEN IS NIET ALTIJD EVEN GEZOND. WANT WIE LANG ZIT, BEWEEGT TE WEINIG. AFWISSELING IN STAAN EN ZITTEN IS DAAROM HET BESTE.
Dit is wat je kunt doen om eventuele klachten te voorkomen:
TIPS VOOR STAAN EN ZITTEN
• Zorgvoorafwisselinginjewerkenje werkhouding.
• Alsjelangmoetstaan,gadanafentoe even zitten of (korte stukjes) lopen.
• Voorkomdatjevaakenveelmetjearmen moet reiken.
• Draagbijstaandwerkstevigeencomfor- tabele schoenen.
 

   13   14   15   16   17