Page 14 - Ambulante handel
P. 14

 ARBORISICO NR. 1
FYSIEKE BELASTING
LEKKER FYSIEK BEZIG ZIJN IS GEZOND. MAAR TE VEEL OF TE ZWAAR LICHAMELIJK WERK LEIDT TOT GEZOND- HEIDSKLACHTEN. BIJ VRIJWEL ALLE WERKZAAMHEDEN OP DE MARKT KOMT LICHAMELIJKE BELASTING VOOR: TILLEN, DRAGEN, DUWEN, TREKKEN, REPETERENDE BEWEGINGEN, LANG STAAN, DIEP BUKKEN, VER REIKEN, KOU EN TOCHT.
Veel bukken en zwaar tillen zijn veelvoorko- mende oorzaken van gezondheidsklachten bij marktpersoneel. Wees daarom voorbereid. Wisselbijvoorbeeldfysiekbelastende werkzaamheden af met minder belastende werkzaamhedenofverdeelbelastendwerk overdiversecollega’s.
TIPS VOOR BUKKEN, TILLEN EN DRAGEN
• Als je bukt, bijvoorbeeld om iets op te pakken of te tillen, buk dan door je knieën en houd je rug recht.
• Probeer zo te tillen dat je rug niet draait.
• Gebruik hulpmiddelen zoals een steekwa-
gen als je veel en ver moet dragen.
• Plaats niet te veel dozen op een karretje.
• Til en draag een last altijd zo dicht moge-
lijk tegen je lichaam.
• Stapelniettehoogenvoorkomdatje
boven je macht moet tillen.
TIPS VOOR DUWEN EN TREKKEN
• Gebruikjelichaamsgewichtenwerkzo veel mogelijk vanuit je benen.
• Brengdelastlangzaamenrustigopgang. • Hetisbeteromhulpmiddelenzoals
rolcontainers te duwen dan te trekken; duwen kost minder kracht.
TOCH NOG KLACHTEN?
Word je ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch nog geconfronteerd met klachten aan het bewegingsapparaat als gevolg van je werk? Dus klachten aan vingers, handen, polsen, ellebogen, armen, schouders en rug? Meld dit dan meteen bij je werkgever en raadpleeg een arts. Want als je er snel bij bent, is een sneller herstel mogelijk.   12   13   14   15   16